หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายอาคาร/สถานที่
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิเชษฐ์กร โพธิโต
หัวหน้าฝ่ายอาคาร/สถานที่
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจิรัญญา ยงสืบชาติ
รองประธานฝ่ายอาคาร/สถานที่
Click เพื่อดูประวัติ
นายประสพ แตงพันธ์
กรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่ กิจกรรมประหยัดน้ำ - ไฟ
Click เพื่อดูประวัติ
นางปัทมาพร วงศ์แสง
กรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่ กิจกรรมประหยัดน้ำ - ไฟ
Click เพื่อดูประวัติ
นายคณาธิป ประภาวัฒนาชัย
กรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่ กิจกรรมสุขาสะอาด - น้ำใส
Click เพื่อดูประวัติ
นางจรัญญา เดชะ
กรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่ กิจกรรมสุขาสะอาด - น้ำใส
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววนิดา เฟืองสกุลโรจน์
กรรมการ/งานทรัพยากร
Click เพื่อดูประวัติ
นางอุษา ชัยเขตต์
กรรมการ/งานทรัพยากร
Click เพื่อดูประวัติ
นางอารียา โพธิโต
เลขานุการ/งานเอกสาร
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล