หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

แผนผังหน่วยงาน
คณะครูฝ่ายอนุบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นางอัษฎาพร มาตรวังแสง
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอนุแพ ฦาชา
ครูประจำชั้นเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางปัทมาพร วงศ์แสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรปวีณ์ เกตุใหม่
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางจรัญญา เดชะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
Click เพื่อดูประวัติ
นางอุษา ชัยเขตต์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางดาวเรือง มาสันเทียะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางอัษฎาพร มาตรวังแสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางขนิษฐา นาราช
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางนาฎยา แซ่อัง
ครูพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางภารดา ปราณีตพลกรัง
ครูพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสมหญิง ภูมิโสม
ครูพิเศษ
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล