หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

แผนผังหน่วยงาน
คณะครูฝ่ายประถมศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายเมธี อิ่มมณี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอัมพาพร ชอบบนกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอัญชลี นรินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางยุพดี แตงพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางวรรณภา ผันโคกกรวด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุภาพร เกิดแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางรัตนา อรรคศรีวร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุนิสา แต้มทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจิรัญญา ยงสืบชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางณัฐภรณ์ อรุณรัมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางเพียงใจ พุกกะคุปต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางลมัยจิตร์ ปัดจังหรีด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววนิดา เฟืองสกุลโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิริพร พละโชติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางดวงนภา สัตยาคุณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล